Łatwa Metoda Rozwiązywania Problemów Z Włączaniem Komputera W BIOS-ie

Łatwa Metoda Rozwiązywania Problemów Z Włączaniem Komputera W BIOS-ie

January 25, 2022 Off By David Traeger

Jeśli po włączeniu komputera pojawia się błąd BIOS, ten artykuł został napisany, aby Cię wzmocnić.

Najlepsze narzędzie do naprawy systemu Windows. Kliknij tutaj, aby rozpocząć naprawę komputera już teraz!

Aby wejść do BIOS-u na świetnym komputerze z systemem Windows, należy nacisnąć zastrzeżony klawisz BIOS-u, którym może być F10, F2, F12, F1 lub DEL. Jeśli wydajność głównego komputera wykryta podczas początkowego autotestu przebiega zbyt szybko, istnieje możliwość uzyskania dostępu do systemu BIOS poprzez ustawienia przywracania technologicznego w menu Start systemu Windows 10.

“);$(‘#embeddedIframe32255’).css(‘width’: ‘height’ ‘800px’,: ‘auto’);});$(window).on(“load”, function()$(“.table-responsive”).addClass(“enableScrollOnOverflow”);$(“img.docImage”).addClass(“img-responsywny”);$(“img.docImage”).css(“maksymalna szerokość”,”100%”);// $(“.section.expandable”).prev(“:not(.section.expandable)+.section.expandable”).find(“.expandableHeading”).css(“border-top”, “1px rock stała #ukryta kopia”);$(“.call”).closest(“ol”).addClass(“callList”);$(‘#embeddedIframe32255’).css(‘width’: ‘800px’, ‘height’? . ‘auto’);//ALM 3290 – Start stworzony przez programistówvar checkLC GetCCLC();if (sprawdź lc ==== ‘w’)var anchorList implikuje document.querySelectorAll(‘.content-link a’); //Wybierz samotny tag z konkretną nazwą kursuvarmodifyAnchorList oznacza Array.prototype.slice.call(anchorList); //Konwertuj listę połączoną z węzłami na tablicęchangeAnchorList.forEach(function(element) element.href.indexOf(“zh-hant”) > -1)element.href = element.href.replace(/zh-hans/g, “zh”).replace(/zh-hant/g, “zh”); // zamiana zh-hans i zh-hant, które mają zh);//ALM 3290 – koniec związany ze zmianami);

Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA30N0

Ten dokument dotyczy wyłącznie komputerów stacjonarnych HP x86.

Twój komputer Fit automatycznie włączy się na określony dzień i godzinę, tak jak wtedy, gdy będziesz mogła urodzić. Wykonaj czynności opisane w tym wyjątkowym dokumencie, aby skonfigurować ustawienia włączania komputera w systemie BIOS i automatycznie włączyć elektronikę o nowym określonym dniu.

Włącz typ funkcji

Po włączeniu wykonaj następujące kroki, aby przeniknąć do BIOS-u i włączyć funkcję:

 1. Włącz komputer na wypadek, gdyby był wyłączony, i natychmiast powiększaj multimedia klawiszem F10 i szybko, mniej więcej raz na sekundę.

 2. bios włącz komputer

  Gdy pojawi się każde menu BIOS, naciśnij klawisz strzałki tylko, aby podświetlić kartę Zaawansowane.

  Rysunek: karta Zaawansowane.

 3. Naciśnij wskaźnik w dół, aby podświetlić BIOS Power On, a następnie naciśnij Enter, aby wybrać.

  Rysunek: Włączenie zasilania

 4. Naciskaj sztuczki ze strzałkami w górę i w dół, aby wybrać okres 24-godzinny. Następnie media uprawowe w prawo iw lewo strzałka praktyczna wiedza do zmiany ustawień. Wybierz Zezwól bieżącemu komputerowi na automatyczne wyłączanie się dzisiaj:

  Rysunek Menu Włącz BIOS

 5. Naciśnij strzałkę w dół, aby podświetlić Czas (gg:mm).

 6. Aby określić czas włączenia komputera hosta, wykonaj następujące czynności:

 7. Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby zwiększyć lub wyeliminować czas.

 8. Naciśnij klawisz Tab, aby skoncentrować się na ustawianiu minut.

 9. Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby zmniejszyć tę wartość lub liczbę minut.

 10. Notatka:

  Chwila jest określona w 24-godzinnym dysku twardym komputera (na przykład zapisywana jest godzina 13:30 i 13:30). Możesz ustawić tylko jeden sezon, który będzie dotyczył każdego dnia, w którym włączanie BIOS jest uważane za włączone.

  Cyfra: okazja (gg:mm)

  Źródło czasu=

 11. Jeśli ustawienia BIOS-u przy włączaniu odpowiadają Twoim potrzebom, zwróć uwagę na F10, aby sprawdzić ustawienia.

 12. bios włącz zawsze na komputerze

  Wróć do menu BIOS i naciśnij klawisz

  strzałka w prawo do podświetlenia

  Karta Energia

  .

  Rysunek: Zakładka Energia.

 13. Kliknij moje

  Strzałka w dół do podświetlania klawisza, ogólnie

  Zarządzanie zasilaniem sprzętu

  , a następnie kliknij przycisk

  Wpisz

  w selektorze podstawowym.

  Ryż. : Zarządzanie energią elektryczną sprzętu

 14. Użyj

  Podstawowa strzałka w dół dla mieszanki

  S4/S5 Wake z LAN

  Jak uruchomić komputer w BIOS-ie?

  Naciśnij nasz własny klawisz strzałki w dół, aby podświetlić BIOS Power On, a następnie naciśnij Enter, aby ułatwić wybór. Naciśnij strzałkę w górę iw dół praktyczną wiedzę, aby wybrać porę dnia kalendarzowego. Następnie naciśnij klawisze strzałek w prawo iw lewo, aby odwrócić ustawienie. Wybierz Włącz, aby szybko włączyć określony komputer bezpośrednio tego dnia.

  następnie kliknij wszystko

  Strzałka w prawo

  , aby wybrać

  Włącz

  .

  Rysunek S4/S5 On Wake LAN: włącz

  S4/S5 On Wake LAN silnie włączony

 15. Naciśnij F10, aby zaakceptować zmiany.

 16. Naciśnij strzałkę

  zostawił

  johnson do podświetlenia

  Okienka nawigacji plików

  .

  Rysunek: zakładka Plik.

 17. Całkowicie naciśnij

  Jak mogę doświadczyć mój komputer włącza się automatycznie?

  Otwórz menu osobistych ustawień BIOS.Znajdź dobre opisy klawiszy funkcyjnych konfiguracji liczb.W systemie BIOS znajdź dodatek menu Ustawienia zasilania i zmień opcję Odzyskiwanie zasilania prądem przemiennym lub podobne ustawienie, jeśli chcesz włączyć. Poszukaj dzwonka opartego na zasilaniu, który potwierdza, że ​​komputer z pewnością uruchomi się ponownie, gdy będzie dostępne zasilanie.

  wskaźnik w dół do podświetlenia

  Zapisz zmiany Zakończ

  , a następnie otwórz wszystkie

  Wprowadź klawisz

  , aby ostatecznie potwierdzić.

  Rysunek: Zapisz zmiany i wyjdź

 18. Ponownie naciśnij Enter, aby potwierdzić.

 19. Rysunek: Zapisz i potwierdź zmiany

  Oryginalna kompozycja Youter załaduje się w systemie Windows.

W dzisiejszych czasach komputer jest skonfigurowany tak, aby włączał się automatycznie w ogólnie określone dni i godziny.

Ten dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP x86.

Zaplanowany laptop lub spersonalizowany komputer włącza się o zaplanowanej godzinie i o zaplanowanej godzinie, na przykład gdy użytkownicy przychodzą do pracy. Postępuj zgodnie z faktami w tym pliku komputerowym, aby zarządzać ustawieniami włączania komputera, aby po prostu włączyć określony komputer w określonym dniu i o określonej godzinie.

Aktywuj moją funkcję

Problemy z komputerem? Rozwiąż je w kilka minut.

Reimage to najlepsze narzędzie do naprawy Twojego komputera. Nie tylko diagnozuje i naprawia różne problemy z systemem Windows, ale także zwiększa wydajność systemu, optymalizuje pamięć, poprawia bezpieczeństwo i dostraja komputer w celu uzyskania maksymalnej niezawodności — a wszystko to za pomocą prostego pobierania i instalacji. Zaufaj Reimage, aby błyskawicznie przywrócić i uruchomić komputer!

 • 1. Otwórz oprogramowanie Reimage
 • 2. Kliknij „Rozpocznij skanowanie”
 • 3. Kliknij „Napraw teraz”, aby rozpocząć proces naprawy

 • Po włączeniu wykonaj następujące czynności, aby wejść do systemu BIOS i włączyć określoną funkcję włączania:

  1. Zawsze włączaj komputer ze stanu wyłączenia i kilkakrotnie naciśnij klawisz F10, mniej więcej raz na koniec.

  2. Po wyświetleniu systemu BIOS naciśnij strzałkę w prawo, aby zintensyfikować kartę „Zaawansowane”.

   Rysunek: karta Zaawansowane.

  3. Naciśnij strzałkę naziemną, aby podświetlić BIOS Power On, lub naciśnij Enter, aby wybrać.

   Rysunek: Włączenie zasilania

  4. Naciskaj klawisze kursora w górę iw dół, aby wybrać dzień. Następnie naciśnij prawy i lewy klawisz kursora, aby zmienić ustawienia. Wybierz Włącz, aby automatycznie włączyć intensywną jazdę w tym dniu. :

   Rysunek Menu Włącz BIOS

  5. Naciśnij strzałkę w dół, aby porozmawiać o czasie (gg:mm).

  6. Aby ustawić moc związaną z czasem dla komputera użytkownika, wykonaj następujące czynności:

  7. Użyj klawiszy strzałek w górę i w górę, aby zwiększyć lub wyeliminować większość czasu.

  8. Naciśnij Tab, aby podświetlić jedną minutę.

  9. Co robi BIOS kiedy osoba włączy komputer?

   BIOS komputera jest pierwszą rzeczą, która wymusza po włączeniu komputera. Inicjuje Twój sprzęt przed połączeniem się z Internetem z systemu operacyjnego z Twojego stresującego dysku lub innego urządzenia. Wiele niskopoziomowych ustawień systemowych jest dostępnych tylko w systemie BIOS.

   Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby zmniejszyć lub zwiększyć liczbę minut.

  10. Notatka:

   Czas nadal jest wyświetlany w formacie 24-godzinnym (dla jasności 13:30 jest zapisywane jako 13:30). Możesz ustawić tylko jeden raz, zwykle na każde 24 godziny, kiedy piBIOS jest definitywnie włączony.

   W końcu możesz zapomnieć o problemach związanych z rozwiązywaniem problemów z komputerem. Najlepsze narzędzie do naprawy systemu Windows dla wszelkich problemów.

   An Easy Way To Fix Problems With Turning On The Computer In The BIOS
   각 BIOS에서 컴퓨터를 켜서 문제를 해결하는 빠른 방법
   Un Modo Semplice Per Risolvere I Problemi Con L’accensione Del Disco Rigido Nel BIOS
   Uma Maneira Fácil De Corrigir Problemas Ao Ligar O Sistema No BIOS
   Eine Einfache Möglichkeit, Serviceprobleme Durch Einschalten Des Notebook-Computers Im BIOS Zu Beheben
   Una Manera Fácil De Resolver Este Problema De Plan De Acción Con El Encendido Del Individuo En El BIOS
   Un Moyen Simple D’améliorer Les Problèmes D’activation De La Machine Informatique Dans Le BIOS
   Een Makkelijke Manier Om Problemen Met Het Overhandigen Van De Computer In Het BIOS Op Te Lossen
   Ett Enkelt Sätt Att Börja Med Problemen Med Att Slå På Det Privata I BIOS
   Безпроблемный способ исправить проблемы с пролистыванием компьютера в BIOS