Wskazówki Dotyczące Rozwiązania Błędu 265 Medica Center

Wskazówki Dotyczące Rozwiązania Błędu 265 Medica Center

January 26, 2022 Off By David Traeger

Najlepsze narzędzie do naprawy systemu Windows. Kliknij tutaj, aby rozpocząć naprawę komputera już teraz!

Oto bezsprzecznie kilka prostych kroków, aby rozwiązać problem z błędem 265 koncentratu medycznego.błąd diagnostyczny. Niewłaściwa diagnoza może być katastrofalna dla chorego wymagającego interwencji medycznej.błędy w leczeniu.Wadliwy sprzęt medyczny.Infekcja.Materiał operacyjny nie jest uwzględniany.Niewłaściwe umieszczenie urządzeń medycznych.

Medycyna i społeczeństwo

Jakie są najbardziej częste błędy medyczne podczas pobytu w szpitalu?

[1] Powszechne problemy zdrowotne obejmują złe skutki leków i niewłaściwe transfuzje całego ciała, błędną diagnozę, niedostateczne lub nadmierne leczenie, urazy i operacje chirurgiczne w całkowicie niewłaściwym miejscu, samobójstwo, obrażenia lub śmierć w wyniku unieruchomienia, upadki, urazy, odleżyny i bezużyteczny personel. .

Wendy Levinson jest kierownikiem katedry i profesorem medycyny w Szkole Medycznej Uniwersytetu Toronto w Toronto, Ontario; Thomas H. Gallagher jest profesorem nadzwyczajnym medycyny, University of Washington School of Medicine, Seattle, Waszyngton

Prawa autorskie ©zacytowany

Ogólnie rzecz biorąc, ostatnie 10 lat pokazało, jakie zdarzenia niepożądane, problemy itp. zdarzają się czasami w opiece zdrowotnej. Kanadyjski Instytut Bezpieczeństwa Pacjentów określa zdarzenie niepożądane jako „szkodę spowodowaną nieoczekiwanym i niezamierzonym precyzyjnym zdarzeniem”. Niektórym zdarzeniom niepożądanym można zapobiec – te zdarzenia również można nazwać błędami. Niektóre przeszkody nie powinny wyrządzać szkody klientom lub alternatywnie wypadków. Och, albo dlatego, że te rozbieżności zostały skorygowane, zanim dopuściły się szkody; nazywane są bliskimi punktami pozoru. Badania przeprowadzone w kilku krajach, w tym dokładne kanadyjskie badanie 1–3 przeprowadzone przez Bakera i jego współpracowników, wykazały, że niekorzystne wakacje dotykają nawet 7,5% pacjentów w szpitalu. Baker i współpracownicy obliczyli, że 37% indywidualnych zdarzeń niepożądanych można zapobiec1. W odpowiedzi przywódcy określonego ruchu na rzecz bezpieczeństwa pacjentów wezwali teraz do naprawienia niedoskonałości funkcjonalnych leżących u podstaw większości wypadków, a także położenia większego nacisku na wykrywanie błędów, zgłaszanie i ujawnianie błędów, przez które szkodzą pacjentom i ich właścicielom.

Ujawnianie informacji pacjentom jest kuszące zarówno dla lekarzy, jak i świadczeniodawców.4 Ostatnie badania pokazują, że poważne błędy medyczne są rzadko ujawniane, gdy jest to konieczne, po łagodniejszym klimacie niż podczas w wielu innych krajach pacjenci z Kanady są przede wszystkim bardziej skłonni do zgłaszania szkodliwych wad niż z innych krajów.5–8

Uzasadnienie ujawnienia błędów medycznych

< p>

Czy możesz iść do więzienia za błąd medyczny?

Przypadki nadużyć medycznych, jak zwykle Generalnie nie są to popiersia przez policję. Nadzwyczajne okoliczności na ogół konieczne z powodu śmierci zawinionej, a także błędu w sztuce lekarskiej, aby stać się przestępstwem, najczęściej z powodu choroby ofiary. Celem ze względu na bagaż kryminalny jest tytuł poczty, który może iść do czasu więzienia oskarżonego.

medica residence error 265

Lekarze i centra fitness powinni sugerować ujawnienie szkodliwych błędów z powodów zarówno etycznych, jak i praktycznych. Obecnie nie ma zgody co do niektórych ujawnień niepowodzeń, które są znacznie odległe. Prośba o informacje o usterkach w celu podjęcia świadomej decyzji dotyczącej dalszego leczenia jest etyczna. W związku z tym ujawnienie pochodzące ze wszystkich informacji może być postrzegane jako dodatkowa część procesu uzyskiwania zgody, która zdaniem ekspertów może poprawić podejmowanie decyzji przez pacjenta, a także jego niezależność.9 Ujawnianie błędów również wzmacnia, co stanowi wiarygodny obowiązek lekarza powiedz główną prawdę administratorowi szpitala. relacja lekarz-pacjent. . Chociaż w tym czasie nie jest powszechne utrzymywanie Windows w kontakcie z pacjentami w związku z wpadkami, poziomy kofeiny mogą być dokładne, ponieważ historia pokazuje, że praca lekarza na pełny etat powinna zwiększać jego wiarygodność. Dekady temu konsumentom rzadko mówiono o poważnych chorobach, takich jak rak, ale w 2007 roku ujawnienie tego rodzaju informacji zmieniło stan normy. W przypadku konkretnej osoby badania terenowe wykazały, że użytkownicy będą chcieli pełnego ujawnienia niszczących braków, ale obawiają się, że akcesoria zdrowotne nie zostaną ujawnione10. wysiłek czasu na poprawę jakości i czasami może potrwać do poprawy wyników pacjentów.11 Pacjenci najprawdopodobniej dostarczą cennych informacji i porad, aby w końcu uniknąć błędów w przyszłości.

| Analiza z 2002 r. wykazała, że ​​wykryto mniej niż 1/3 błędów, które nie spełniają osobistych oczekiwań5. Coraz mniej nowych spojrzeń na czynniki wpływające na ujawnianie informacji. Wcześniejsze badanie lekarzy i późniejszych lekarzy w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych wykazało, że zewnętrzny klimat związany ze złą praktyką może mieć mniejszy wpływ na ujawnianie ścieżki postaw lekarzy, niż wcześniej sądzono. pomimo często środkówIstnieją znaczne różnice między warunkami klimatycznymi danej osoby w USA i Kanadzie, lekarze w wielu krajach przyjęli takie samo podejście do ujawniania informacji6,12< /sup> 6. < sup>,12 sup> Na przykład prawdopodobieństwo, że lekarz w ramach pytania podtrzymuje wiadomość dotyczącą porady lub drobny błąd, który spowodowałby, że klient był taki sam w obu przypadkach. krajów, chociaż czołowi kanadyjscy lekarze znacznie mniej martwili się, że zostaną pozwani osobiście. W związku z tym lekarze w każdym kraju powiedzieli, że te produkty zapewnią również pacjentom wytyczne dotyczące błędu, jak to było i co zostanie zrobione, aby zapobiec jego ponownemu wystąpieniu.

Problemy z komputerem? Rozwiąż je w kilka minut.

Reimage to najlepsze narzędzie do naprawy Twojego komputera. Nie tylko diagnozuje i naprawia różne problemy z systemem Windows, ale także zwiększa wydajność systemu, optymalizuje pamięć, poprawia bezpieczeństwo i dostraja komputer w celu uzyskania maksymalnej niezawodności — a wszystko to za pomocą prostego pobierania i instalacji. Zaufaj Reimage, aby błyskawicznie przywrócić i uruchomić komputer!

 • 1. Otwórz oprogramowanie Reimage
 • 2. Kliknij „Rozpocznij skanowanie”
 • 3. Kliknij „Napraw teraz”, aby rozpocząć proces naprawy

 • O ile pracownicy służby zdrowia wolą identyfikować błędy, które szkodzą ich własnym pacjentom, tak naprawdę dodatkowe bariery napotykają na odpowiedniej wysokości instytucje medyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, poza narodowymi polisami zdrowotnymi. Ponadto niezwykle niewielu lekarzy praktykuje ujawnianie błędów. Jednak w Kanadzie i innych krajach wprowadzane są naprawdę poważne poprawki, aby usunąć lub zmniejszyć te bariery.

  Ostatnie osiągnięcia w zakresie promowania formacji ujawniania informacji

  Ostatnie wsparcie organizacyjne, regulacyjne i prawne koryguje główne ujawnienia błędów medycznych. Kodeks Etyki Kanadyjskiego Towarzystwa Medycznego z 2004 r. stanowi o związku: „Używaj wszelkich rozsądnych praktyk, aby zapobiec krzywdzie pacjentów; Jeśli zaistnieje krzywda, zgłoś to sporej liczbie ważnych pacjentów. 13 Tysiące w prowincjonalnych radach lekarskich zgodziło się również ujawnić informacje o zdarzeniach niepożądanych. Kanadyjskie Stowarzyszenie Ochrony Medycznej wspiera seminaria szkoleniowe dotyczące ujawniania informacji dla lekarzy, a nawet zapewnia zniżki na ujawnianie informacji.14 Kanadyjski Instytut Bezpieczeństwa Pacjentów opracowuje wytyczne dla poszczególnych krajów dotyczące ujawniania niekorzystnych zdarzeń. Wytyczne te będą zawierać poglądy szerokiej grupy powiązanej z interesariuszami, w tym poparcie konkretnego Kanadyjskiego Stowarzyszenia Medycznego i organizacji związanych z medycyną, pielęgniarstwem, farmacją i opieką zdrowotną. Istnieją również przesłanki prawne do ujawnienia powiązanych działań niepożądanych. Jak zauważył R. Bertson,

  Co można uznać za błąd medyczny?

  Błąd medyczny jest bez wątpienia opisywany jako „niewykonanie zaplanowanej czynności, która nawet powinna była zostać wykonana, lub zwrot całkowicie błędnego planu przy próbie osiągnięcia celu (1). Większość błędów lekarzy z pewnością nie wynika z kontuzji, chociaż niektóre zrobić i mogą być oflagowane, jak to możliwe, aby uniknąć przeciwnych wydarzeń.

  W końcu możesz zapomnieć o problemach związanych z rozwiązywaniem problemów z komputerem. Najlepsze narzędzie do naprawy systemu Windows dla wszelkich problemów.